จับยี่กี VIP 23 September 2023
จับยี่กี VIP - รอบที่ 1
3ตัวบน

165

2ตัวล่าง

76

จับยี่กี VIP - รอบที่ 2
3ตัวบน

322

2ตัวล่าง

32

จับยี่กี VIP - รอบที่ 3
3ตัวบน

820

2ตัวล่าง

55

จับยี่กี VIP - รอบที่ 4
3ตัวบน

549

2ตัวล่าง

33

จับยี่กี VIP - รอบที่ 5
3ตัวบน

715

2ตัวล่าง

16

จับยี่กี VIP - รอบที่ 6
3ตัวบน

624

2ตัวล่าง

06

จับยี่กี VIP - รอบที่ 7
3ตัวบน

285

2ตัวล่าง

96

จับยี่กี VIP - รอบที่ 8
3ตัวบน

939

2ตัวล่าง

19

จับยี่กี VIP - รอบที่ 9
3ตัวบน

373

2ตัวล่าง

38

จับยี่กี VIP - รอบที่ 10
3ตัวบน

643

2ตัวล่าง

48

จับยี่กี VIP - รอบที่ 11
3ตัวบน

142

2ตัวล่าง

98

จับยี่กี VIP - รอบที่ 12
3ตัวบน

574

2ตัวล่าง

90

จับยี่กี VIP - รอบที่ 13
3ตัวบน

759

2ตัวล่าง

20

จับยี่กี VIP - รอบที่ 14
3ตัวบน

313

2ตัวล่าง

65

จับยี่กี VIP - รอบที่ 15
3ตัวบน

957

2ตัวล่าง

45

จับยี่กี VIP - รอบที่ 16
3ตัวบน

660

2ตัวล่าง

44

จับยี่กี VIP - รอบที่ 17
3ตัวบน

365

2ตัวล่าง

61

จับยี่กี VIP - รอบที่ 18
3ตัวบน

185

2ตัวล่าง

90

จับยี่กี VIP - รอบที่ 19
3ตัวบน

707

2ตัวล่าง

62

จับยี่กี VIP - รอบที่ 20
3ตัวบน

357

2ตัวล่าง

65

จับยี่กี VIP - รอบที่ 21
3ตัวบน

016

2ตัวล่าง

84

จับยี่กี VIP - รอบที่ 22
3ตัวบน

348

2ตัวล่าง

36

จับยี่กี VIP - รอบที่ 23
3ตัวบน

417

2ตัวล่าง

13

จับยี่กี VIP - รอบที่ 24
3ตัวบน

496

2ตัวล่าง

67

จับยี่กี VIP - รอบที่ 25
3ตัวบน

787

2ตัวล่าง

47

จับยี่กี VIP - รอบที่ 26
3ตัวบน

061

2ตัวล่าง

85

จับยี่กี VIP - รอบที่ 27
3ตัวบน

115

2ตัวล่าง

88

จับยี่กี VIP - รอบที่ 28
3ตัวบน

039

2ตัวล่าง

35

จับยี่กี VIP - รอบที่ 29
3ตัวบน

965

2ตัวล่าง

53

จับยี่กี VIP - รอบที่ 30
3ตัวบน

448

2ตัวล่าง

82

จับยี่กี VIP - รอบที่ 31
3ตัวบน

505

2ตัวล่าง

95

จับยี่กี VIP - รอบที่ 32
3ตัวบน

430

2ตัวล่าง

18

จับยี่กี VIP - รอบที่ 33
3ตัวบน

518

2ตัวล่าง

76

จับยี่กี VIP - รอบที่ 34
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 35
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 36
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 37
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 38
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 39
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 40
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 41
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 42
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 43
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 44
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 45
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 46
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 47
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 48
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 49
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 50
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 51
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 52
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 53
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 54
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 55
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 56
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 57
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 58
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 59
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 60
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 61
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 62
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 63
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 64
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 65
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 66
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 67
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 68
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 69
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 70
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 71
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 72
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 73
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 74
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 75
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 76
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 77
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 78
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 79
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 80
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 81
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 82
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 83
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 84
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 85
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 86
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 87
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 88
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 1
3ตัวบน

165

2ตัวล่าง

76

จับยี่กี VIP - รอบที่ 2
3ตัวบน

322

2ตัวล่าง

32

จับยี่กี VIP - รอบที่ 3
3ตัวบน

820

2ตัวล่าง

55

จับยี่กี VIP - รอบที่ 4
3ตัวบน

549

2ตัวล่าง

33

จับยี่กี VIP - รอบที่ 5
3ตัวบน

715

2ตัวล่าง

16

จับยี่กี VIP - รอบที่ 6
3ตัวบน

624

2ตัวล่าง

06

จับยี่กี VIP - รอบที่ 7
3ตัวบน

285

2ตัวล่าง

96

จับยี่กี VIP - รอบที่ 8
3ตัวบน

939

2ตัวล่าง

19

จับยี่กี VIP - รอบที่ 9
3ตัวบน

373

2ตัวล่าง

38

จับยี่กี VIP - รอบที่ 10
3ตัวบน

643

2ตัวล่าง

48

จับยี่กี VIP - รอบที่ 11
3ตัวบน

142

2ตัวล่าง

98

จับยี่กี VIP - รอบที่ 12
3ตัวบน

574

2ตัวล่าง

90

จับยี่กี VIP - รอบที่ 13
3ตัวบน

759

2ตัวล่าง

20

จับยี่กี VIP - รอบที่ 14
3ตัวบน

313

2ตัวล่าง

65

จับยี่กี VIP - รอบที่ 15
3ตัวบน

957

2ตัวล่าง

45

จับยี่กี VIP - รอบที่ 16
3ตัวบน

660

2ตัวล่าง

44

จับยี่กี VIP - รอบที่ 17
3ตัวบน

365

2ตัวล่าง

61

จับยี่กี VIP - รอบที่ 18
3ตัวบน

185

2ตัวล่าง

90

จับยี่กี VIP - รอบที่ 19
3ตัวบน

707

2ตัวล่าง

62

จับยี่กี VIP - รอบที่ 20
3ตัวบน

357

2ตัวล่าง

65

จับยี่กี VIP - รอบที่ 21
3ตัวบน

016

2ตัวล่าง

84

จับยี่กี VIP - รอบที่ 22
3ตัวบน

348

2ตัวล่าง

36

จับยี่กี VIP - รอบที่ 23
3ตัวบน

417

2ตัวล่าง

13

จับยี่กี VIP - รอบที่ 24
3ตัวบน

496

2ตัวล่าง

67

จับยี่กี VIP - รอบที่ 25
3ตัวบน

787

2ตัวล่าง

47

จับยี่กี VIP - รอบที่ 26
3ตัวบน

061

2ตัวล่าง

85

จับยี่กี VIP - รอบที่ 27
3ตัวบน

115

2ตัวล่าง

88

จับยี่กี VIP - รอบที่ 28
3ตัวบน

039

2ตัวล่าง

35

จับยี่กี VIP - รอบที่ 29
3ตัวบน

965

2ตัวล่าง

53

จับยี่กี VIP - รอบที่ 30
3ตัวบน

448

2ตัวล่าง

82

จับยี่กี VIP - รอบที่ 31
3ตัวบน

505

2ตัวล่าง

95

จับยี่กี VIP - รอบที่ 32
3ตัวบน

430

2ตัวล่าง

18

จับยี่กี VIP - รอบที่ 33
3ตัวบน

518

2ตัวล่าง

76

จับยี่กี VIP - รอบที่ 34
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 35
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 36
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 37
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 38
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 39
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 40
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 41
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 42
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 43
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 44
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 45
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 46
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 47
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 48
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 49
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 50
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 51
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 52
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 53
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 54
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 55
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 56
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 57
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 58
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 59
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 60
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 61
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 62
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 63
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 64
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 65
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 66
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 67
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 68
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 69
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 70
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 71
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 72
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 73
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 74
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 75
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 76
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 77
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 78
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 79
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 80
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 81
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 82
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 83
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 84
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 85
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 86
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 87
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 88
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx